Kontrola kvalitete

Obično se osigurava sljedećim mjerama:

Kontrola i održavanje opreme

Kontrola i održavanje opreme

Donesite odgovarajuće odredbe o alatima za opremu, mjernim instrumentima itd. koji utječu na karakteristike kvalitete proizvoda i provjerite njihovu točnost prije uporabe te ih skladištite i održavajte razumno između dvije uporabe.Zaštita, te redovita verifikacija i rekalibracija;

Kontrola materijala

Vrsta, broj i zahtjevi materijala i dijelova potrebnih u proizvodnom procesu Učinite odgovarajuće odredbe kako biste osigurali da je kvaliteta procesnih materijala kvalificirana i održali primjenjivost i prikladnost proizvoda u procesu;

Dokumenti su valjani

Osigurajte da su upute za uporabu i verzije provjere kvalitete svakog proizvoda ispravne;

Kontrola materijala
Prvi pregled

Prvi pregled

Patrolni pregled

Ako postoji odstupanje od tvrdog gašenja, nastavite s proizvodnjom i pojačajte inspekcijske napore;

Patrolni pregled
Kontrola statusa inspekcije kvalitete

Kontrola statusa inspekcije kvalitete

Označiti status inspekcije gotovog proizvoda u procesu (outsourcing), razlikovati neprovjerene, kvalificirane ili nekvalificirane proizvode putem oznake (certifikat) i proslijediti marku kako bi se utvrdila i provjerila odgovornost;

Izolacija nesukladnih proizvoda

Izolacija nesukladnih proizvoda